Η Fraud Line πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 37002, ISO 27001:2013 και ISO 27701:2019.

Στην εποχή της εταιρικής διακυβέρνησης και της ασφάλειας των δεδομένων, η υιοθέτηση διεθνών προτύπων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της διαφάνειας, των δεοντολογικών πρακτικών και της ισχυρής διαχείρισης των πληροφοριών. Για την Fraud Line Whistleblowing Services, η εφαρμογή των προτύπων ISO 37002, ISO 27001 και ISO 27701 αντιπροσωπεύει τη δέσμευση Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Υ.Π.Π.Α

Με χαρά ανακοινώνουμε ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Υπεύθυνων Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.). Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συνδιοργανωτές μας, την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και την Telecom Exerts, για την άψογη συνεργασία μας.Επίσης ευχαριστούμε θερμά τους 27 συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στη Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Υπηρεσίες Εξωτερικού Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

H Fraud Line προσφέρει υπηρεσίες εξωτερικού Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), όπως προβλέπεται στον Νόμο 4990/2022. Ο ορισμός εξωτερικού Υ.Π.Π.Α. προσφέρει μεγαλύτερα επίπεδα διαφάνειας, λογοδοσίας και ανεξαρτησίας προς όφελος της εταιρίας και των εργαζομένων. Είναι μια θέση ευθύνης για την οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ενώ σε περίπτωση παραβίασης της Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Η ΚΥΑ 47312/2023 που δημοσιεύτηκε στις 11/12/2023 είναι κρίσιμη για την εφαρμογή του Ν. 4990/2022, ο οποίος αφορά την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Ενωσιακού δικαίου (whistleblowers). H KYA αφορά στον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.).  Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ο Υ.Π.Π.Α. έχει Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Νόμος 4990/2022: Προστασία των 'Whistleblowers' στην Αναφορά Παραβιάσεων Ενωσιακού Δικαίου

Με τον νόμο 4990/2022, που ψηφίστηκε στις 11 Νοεμβρίου 2022, ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1937/2019, που αφορά την προστασία των ατόμων που αναφέρουν παραβιάσεις του Ενωσιακού Δικαίου, γνωστών και ως "whistleblowers".   Κύριοι στόχοι του νόμου είναι:   Ο νόμος 4990/2022 αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο νομικό πλαίσιο της Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Motor Oil: Ανάπτυξη Συστήματος Whistleblowing με τη Fraud Line

Ο όμιλος Motor Oil αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφάνειας και της εταιρικής ακεραιότητας, προχώρησε σε συνεργασία με την Fraud Line για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος whistleblowing. Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας ασφαλούς, εμπιστευτικής πλατφόρμας για ανώνυμες αναφορές, την διαμόρφωση μιας καθορισμένης Πολιτικής Διαχείρισης και Διερεύνησης Αναφορών, καθώς Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από
advanced-floating-content-close-btn