Πλατφόρμα ανώνυμων και εμπιστευτικών αναφορών για την Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) και για 14 θυγατρικές της

H Fraud Line εγκαθιστά πλατφόρμα ανώνυμων και εμπιστευτικών αναφορών για την Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) και για 14 θυγατρικές της, στο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού της κανονιστικής συμμόρφωσης και έγκαιρης προσαρμογής στη Ευρωπαϊκή Οδηγία 1937/2019 για την προστασία των whistleblowers. Σύντομα οι εργαζόμενοι των θυγατρικών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. θα μπορούν Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από