Ολοκληρωμένες υπηρεσίες whistleblowing για τις Αττικές Διαδρομές ΑΕ

Στις 19/2/2021 ολοκληρώθηκε για τις Αττικές Διαδρομές ΑΕ έργο συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία Οδηγίας 2019/1937/EE «σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης». Το έργο περιλάμβανε εγκατάσταση πλατφόρμας whistleblowing (εμπιστευτικών και ανώνυμων αναφορών), πολιτική αναφορών καθώς και εκπαίδευση των διευθυντών και προϊστάμενων σε θέματα Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από
advanced-floating-content-close-btn